Tewerkstelling 

Tewerkstelling voor leefloongerechtigde jongeren < 25 jaar Voor leefloongerechtigde jongeren jonger dan 25 jaar, is het OCMW verplicht te onderzoeken of hen werk kan worden aangeboden. Indien de jongeren al of niet over voldoende arbeidsattitudes beschikt of indien de jongeren zijn/haar studies met volledig leerplan wenst verder te zetten, aan te vangen, of te hernemen –studies die zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt wezenlijk verhogen- dan dient het OCMW in samenwerking met de jongere een “Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie” op te stellen.

Artikel 60 § 7 van de OCMW-WET

De organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn voorziet in dit artikel de mogelijkheid om zelf als werkgever op te treden voor leefloongerechtigde personen. De doelstelling van deze tewerkstelling is kansen creëren om werkervaring en beroepskennis op te doen om zo een vaste plaats te verwerven in het regulier economisch arbeidscircuit en om via het bewijs van een bepaalde periode van tewerkstelling het volledige voordeel van bepaalde sociale uitkeringen te krijgen.

Digitaal Loket
Corona