Onderhoudsplicht 

Het OCMW draagt de oplegkosten voor rusthuisverblijf van bejaarden met onvoldoende eigen middelen. Deze kosten kunnen van de kinderen worden teruggevorderd volgens een wettelijk bepaalde verdeelsleutel indien hun belastbaar inkomen hoger is dan 21 579,83 EUR (bedragen per 1 februari 2012).
Digitaal Loket

dienst.maatschappelijk.werk@ocmwherselt.be

De Hondt Els
T 014/54 89 91

Corona