Leefloon / budgetbeheer 

Eén van de kerntaken van de Sociale Dienst is het organiseren van budgetbeheer, budgetbegeleiding en schuldbemiddeling voor mensen met betalingsmoeilijkheden en/of problematische schuldsituaties.

Budgetbegeleiding
De maatschappelijk assistent en de cliënt bespreken samen de financiële situatie en maken een budgetplan op. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.

Budgetbeheer
De inkomsten (geheel of gedeeltelijk) van de cliënt worden door het OCMW beheerd, in overleg met de cliënt

Collectieve schuldenregeling
Deze nieuwe wet voorziet in een globale regeling voor alle schulden van personen met een overmatige schuldenlast. Het gaat om een gerechtelijke procedure waarbij door de beslagrechter een schuldbemiddelaar wordt aangesteld. Deze onderhandelt met de schuldeisers over een haalbaar afbetalingsplan en eventueel een gedeeltelijke kwijtschelding van de schulden. Cruciaal voor deze regeling is het idee van de nieuwe start waarbij een oplossing wordt gezocht voor de globale schuldenlast.

Digitaal Loket

dienst.maatschappelijk.werk@ocmwherselt.be

T 014/54 89 91

Jo Mariën
Nele Bylois
Els De Hondt
 Ellen De Ceuster

 

 

Corona