Asielzoekers 

Ingevolge het spreidingsplan van de federale regering heeft het OCMW van Herselt de opdracht financiële steun te verlenen aan kandidaat-politiek vluchtelingen - asielzoekers.

In de eerste fase van de asielprocedure kan het OCMW opvang aanbieden via het systeem van het Lokaal Opvang Initiatief, de zogenaamde materiële hulp. De vluchtelingen wonen in onze gemeente.

In de tweede fase van de asielprocedure wordt financiële hulp toegekend. De vluchtelingen wonen dan in een door hen zelf gekozen gemeente die niet altijd dezelfde is als die waar het OCMW gelegen is.

Digitaal Loket

lotte.vanhessche@ocmwherselt.be
 

Lotte Van Hessche
T 014/53 81 35

Corona