Administratieve-sociale hulp 

Op de dienst sociale wetgeving wordt administratieve hulp geboden bij de aanvragen tot het tegemoetkomen van talloze sociale uitkeringen, financiële verminderingen en tussenkomsten
 
Deze dienst kan tevens informatie en hulp verstrekken bij problemen i.v.m. de sociale zekerheid:mutualiteit, kinderbijslag, pensioen, werkloosheid,…
Digitaal Loket

intake@ocmwherselt.be

Hilde Janssens
T 014/54 89 91

Els De Hondt
T 014/54 89 91

Corona