Welk vaccin krijg ik?

Hoeveel dosissen moet ik krijgen? En wanneer volgt dan dat tweede prikje?

In België en dus ook in vaccinatiecentrum De Zoerla worden meerdere coronavaccins gebruikt. Deze vaccins zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en mogen dus als veilig en voldoende werkzaam beschouwd worden. Alle vaccin zorgen ervoor dat je niet ernstig ziek kan worden door het coronavirus, maar de manier waarop ze werken is verschillend. In de meeste gevallen moet je twee dosissen krijgen. Ook het tijdstip van de tweede dosis verschilt per vaccin. We zetten het even op een rijtje.  

Welke vaccins zijn er?  

In Belgie zijn er momenteel drie vaccins beschikbaar: Pfizer-BioNtecn, AstraZeneca en Moderna. Het vaccin van Janssen Pharmaceutica wordt vanaf april geleverd in ons land. De overheid bepaalt welke vaccins er geleverd worden aan de vaccinatiecentra. 

Producent Pfizer-BioNTech * AstraZeneca Moderna Janssen Pharmaceutica ** 
Type vaccin Meer info:  www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccins/soorten-vaccins mRNA (link  Virale vector mRNA Virale vector 
Aantal dosissen 2 dosissen 
 
2 dosissen 
 
2 dosissen 
 
1 dosis 
Tijdstip tweede dosis na  5 weken na 12 weken met speling van 5 dagen  na 26-30 dagen  

* De ministers van Gezondheid beslisten woensdag 10 maart dat de periode tussen twee dosissen van het Pfizer-vaccin verlengd wordt. Vanaf 29 maart zullen er tussen de eerste en tweede prik van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech 35 dagen zitten, in plaats van de eerder aangeraden 21 dagen. 

** Het vaccin van Johnson & Johnson kreeg begin maart groen licht van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Vanaf april kan het ook in ons land – dat 5 miljoen dosissen heeft besteld - worden toegediend. 

Kan ik kiezen welk vaccin? 

Neen. De vaccins zullen aangeboden worden in functie van de beschikbaarheid van de vaccins.  Alle vaccins tegen COVID-19 die in België beschikbaar zijn, zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en mogen dus als veilig en voldoende werkzaam beschouwd worden om in een breed vaccinatieprogramma gebruikt te worden. Hier vind je een overzicht van de beschikbare en goedgekeurde vaccins: Beschikbare en goedgekeurde COVID-19-vaccins - Laat je vaccineren 

Hoe weet ik welk vaccin ik krijg? 

Het moment dat je een afspraak maakt voor vaccinatie kom je te weten met welk vaccin je gevaccineerd wordt. In het vaccinatiecentrum zal een verpleegkundige meer uitleg geven over het vaccin en de werking ervan.  

Hoeveel prikjes moet ik krijgen? 

  • De vaccins van Pfizer-BioNTech, Moderna en AstraZeneca bestaan uit twee dosissen 
  • Van het vaccin van Johnson & Johnson volstaat één dosis. 

Je tweede vaccinatie zal gebeuren met hetzelfde vaccin als de eerste dosis. De vaccinatiecentra zullen voldoende vaccins van het juiste type beschikken om elke persoon een tweede dosis met hetzelfde vaccin te kunnen geven. Alle vaccins worden met naam en lotnummer geregistreerd in Vaccinnet zodat je de juiste tweede dosis krijgt. 

Wanneer krijg ik de tweede dosis? 

Krijg je een uitnodiging voor vaccinatie in de vaccinatiecentra Zuiderkempen, dan moet je meteen een afspraak maken voor een het eerste en tweede prikje. Je kiest zelf twee tijdstippen uit een beperkt aantal data. Afhankelijk van het soort vaccin zit er meer of minder tijd tussen de eerste en tweede dosis.  

  • Bij Pfizer zitten er 5 weken tussen het eerste en tweede prikje. 
  • Bij Moderna krijg je het tweede prikje na 3 weken.  
  • Bij AstraZeneca zitten 8 of 12 weken tussen het eerste en tweede prikje. 
  •  Van het vaccin van Johnson & Johnson volstaat één dosis. 

Ik ben gevaccineerd. Kan ik nog besmet raken met COVID-19? 

De kans is klein, maar het kan gebeuren dat je zelfs na vaccinatie toch nog COVID-19-positief wordt. Dat zit zo: 

  • Het duurt 10 tot 14 dagen na de eerste vaccinatie vooraleer je lichaam antistoffen ontwikkelt en de bescherming goed begint te werken. Als je dus in die periode blootgesteld wordt aan het virus, is je afweer nog niet voldoende gestimuleerd door het vaccin en kan je nog besmet raken.  
  • Net zoals andere vaccins biedt het COVID-19-vaccin geen 100% bescherming, ook niet na 2 dosissen. De Pfizer-BioNTech en Moderna vaccins bieden na volledige vaccinatie 94 à 95% bescherming  tegen een milde vorm van infectie. AstraZeneca biedt iets meer dan 80% bescherming tegen een milde vorm van infectie (bij de tweede dosis op 12 weken). 
  • Omdat we niet nagaan of je op het moment van vaccinatie drager bent van het virus, kan het zijn dat je al besmet was op moment van de vaccinatie en kort na de eerste vaccinatie COVID-19 positief wordt en eventueel ziek wordt. Dat komt dan omdat je op het moment van de vaccinatie nog in incubatietijd was. 

Het blijft dus belangrijk om ook na vaccinatie de veiligheidsmaatregelen te blijven volgen.