Waterschade tijdens overvloedige regenval 14 juli tot en met 16 juli 2021

Gepubliceerd op maandag 10 jan. 2022 om 11.47uur

Waterschade aangeven bij het Vlaams Rampenfonds


De overvloedige regenval van 14 juli tot en met 16 juli 2021 werd door de Vlaamse Regering als een ramp erkend.


Onze gemeente is opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp.


Dit betekent dat voor schade, die werd geleden in onze gemeente naar aanleiding van deze regenval, een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds, dit tot uiterlijk 31 maart 2022.


U dient uw aanvraag bij voorkeur in via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Zo kan u er zeker van dat zijn dat uw aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.


Indien u toch verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen de aanvraagformulieren gedownload worden via de website van het Vlaams Rampenfonds. De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds, via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.


Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar via het nummer 02.553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be