Wat na je vaccinatie?

Komt er een bewijs van vaccinatie?

Net als bij andere vaccinaties, wordt de COVID-19 vaccinatie opgenomen in de vaccinatiekaart. Je kan je vaccinatiegegevens opvragen via mijngezondheid.be

Welke bijwerkingen zijn er?

Enkele dagen na het vaccin kan u last hebben van bijwerkingen. Volgende bijwerkingen zijn normaal en komen vaak voor: 

  • Pijn, een rode huid en zwelling op de arm
  • Hoofdpijn, spierpijn, koorts, pijn aan je gewrichten (knieën,
    vingers, …)
  • Vermoeidheid of misselijkheid
  • Gezwollen klieren in de nek of oksels

Na een paar dagen verdwijnen de klachten. U mag hiervoor een paracetamol nemen. 

Krijgt u thuis een allergische reactie? Heeft u een rode uitslag over het hele lichaam? Blijft u last hebben of heeft u andere klachten? Contacteer dan uw huisarts. 

Ik ben gevaccineerd. Kan ik nog besmet raken met COVID-19?

De kans is klein, maar het kan gebeuren dat u zelfs na vaccinatie toch nog COVID-19-positief wordt. Dat zit zo:
  • Het duurt 10 tot 14 dagen na de eerste vaccinatie vooraleer je lichaam antistoffen ontwikkelt en de bescherming goed begint te werken. Als u dus in die periode blootgesteld wordt aan het virus, is uw afweer nog niet voldoende gestimuleerd door het vaccin en kan u nog besmet raken. 
  • Net zoals andere vaccins biedt het COVID-19-vaccin geen 100% bescherming, ook niet na 2 dosissen. De Pfizer-BioNTech en Moderna vaccins bieden na volledige vaccinatie 94 à 95% bescherming tegen een milde vorm van infectie. AstraZeneca biedt iets meer dan 80% bescherming tegen een milde vorm van infectie (bij de tweede dosis op 12 weken).
  • Omdat we niet nagaan of u op het moment van vaccinatie drager bent van het virus, kan het zijn dat u al besmet was op moment van de vaccinatie en kort na de eerste vaccinatie COVID-19 positief wordt en eventueel ziek wordt. Dat komt dan omdat u op het moment van de vaccinatie nog in incubatietijd was.

Het blijft dus belangrijk om ook na vaccinatie de veiligheidsmaatregelen te blijven volgen

Ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven opvolgen. Pas als meer dan 70 à 80% van de bevolking is gevaccineerd, zullen we weer controle hebben over het virus en de verspreiding ervan. Als de druk op het gezondheidszorgsysteem vermindert, zullen een aantal versoepelingen mogelijk zijn. Maar momenteel moet u dus de coronamaatregelen blijven volgen, zowel voor uw eigen veiligheid als die van de anderen.