Wandeling Helschot

Start en aankomst

Parking De Poedertoren, Poedertoren 5, 2230 Herselt

Afstand

5,9 km

Onverharde weg

69 %

Horecazaak

Paardencentrum de Poedertoren, Poedertoren 5
(sluitingsdagen op maandag en zondag)

www.depoedertoren.be

Met deze wandeling doorkruis je het natuurgebied Helschot, waar de schrijver Willem Elsschot inspiratie voor zijn boeken zocht en vond.  Dit bosgebied van 60 hectare is bestempeld als bosreservaat waar de natuur vrij spel krijgt. De planten in dit gebied zijn typisch voor oude bossen: muskuskruid, bosanemoon, dotterbloem, elzenzegge, ijle zegge, groot heksenkruid, wilde kardinaalsmuts, dalkruid, grote muur,...
En kijk zeker ook uit naar zeldzame parels als gewone agrimonie en tormentil.
Zomer- en wintereik zijn de meest voorkomende boomsoorten naast de populier en wat naaldhout. 
Matkopjes, de goudvink, de nachtegaal, spechten en kleine ijsvogelvlinders doen zich tegoed aan de voedselrijkdom van dit bos.