WINTERWANDELINGEN 

Wat:           CM-gezondheidswandelingen

Wanneer:        Elke maandag
Startplaats:     Kapel Varenwinkel
Vertrek:           Om 13.30u vanaf oktober tot einde maart
Afstanden;      5-6 km, tempo voor iedereen haalbaar
Inschrijven:     Gratis
Info:                vandenbroeckj@telenet.be

 

 

 


Wat: 11de Frikadellentocht

Wanneer:        Zaterdag 13 januari
Startplaats:     PZ Herselt-Centrum, Vest 5 te Herselt
Vertrek:           Vanaf 7 tot 15u
Afstanden:       Van 5 tot 17 km, cumuleerpaar, rustpunt vanaf 12 km

Inschrijven:     € 1,30 leden - €1,50 niet-leden
Info:                De lustige stappers – johan.vanassche@skynet.be

Per uur wordt er onder de ingeschreven wandelaars enkel mooie prijzen verloot.
Na een ontspannende natuurwandeling kunnen jullie in de parochiezaal, smullen van onze lekkere frikadellen met krieken of een drankje aan een democratische prijzen.

             Vergeet de frikadellen niet te reserveren voor je vertrek.

 

Stabbel 2017 

Op 15 augustus kwamen, ondanks de voormiddag regen, 373 wandelaars, waaronder 147 kinderen,

meestabbelen. Een leuke mixx van allerlei randactiviteiten maakte deze dag tot een leuke afsluiter van

het zesdaagse programma van "Herselt beweegt".

Op 31 agustus volgt nog de trekking tussen de deelnemers, die aan 4 stabbelwandelingen hebben meegedaan.

Een lekkere korf met verse streekproducten zal aan de winnaar overhandigd worden.

MERODE NIEUWS 

Natuur- en landschapsherstel en onthaal in

de Merode: openbaar onderzoek

Het inrichtingsplan ”Natuur- en landschaps-herstel en onthaal in de Merode” maakt deel uit van het inrichtingsproject landinrichting de

Merode, prinsheerlijk platteland.

In het plan wordt gestreefd naar natuurherstel in de Merode. Daarom worden ecologische en landschappelijke verbindingen

tussen de grote natuurgebieden in het gebied de Merode gecreëerd. Daarnaast wordt landschapsherstel gerealiseerd in de omgeving van de abdij van Tongerlo en wordt de inrichting van de onthaalvoorzieningen (onthaalpoorten, infopunten en vertrekpunten) in het

gebied de Merode afgewerkt.

Het plan wordt conform de regelgeving onderworpen aan een adviesprocedure en openbaar onderzoek,

zo kan het plan eventueel worden aangevuld of bijgestuurd. Het landinrichtingsplan wordt ter inzage

gelegd op de dienst toerisme en op de milieudienst van 15-9-2017 tot en met 16-10-2017.

De gemeente zal de opmerkingen en bezwaren die worden ingediend dan bezorgen aan de Vlaamse Landmaatschappij.

U kan het plan ook digitaal raadplegen via deze link:

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/LIP_NLO_ontwerprapport_def_kl.pdf

MERODEHAPPENING TIJDENS EEN WINTERS FEESTWEEKEND
OP 25 EN 26 NOVEMBER

Op zondag 26 november is Laakdal gastgemeente voor het Merodefeest.
Dit wordt gekoppeld aan de opening van het nieuwe gemeentehuis en evenementenplein op 25 november. Je vindt er de gesmaakte ingrediënten
van de Merodehappening en je geniet van al het moois en lekkers van het prinsheerlijke platteland.
De markt van Groot-Vorst (Laakdal) is van 13 tot 18u. het decor voor de Merodehappening op zondag 26 november. Hier maak je vooral
kennis met de troeven van de Merodegemeenten Westerlo, Laakdal, Herselt, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo, Aarschot, Diest, Hulshout
en Geel. Ook de andere partners uit het project de Merode zetten hun beste
beentje voor!
Er is een gevarieerd programma voor jong en oud met optredens, animatie, workshops, ambachten, info over je
streek, wandelingen, kinderanimatie… Deze keer wordt de Merode ingeduffeld in een gezellige winterse sfeer.

Je kunt er ook aanschuiven aan een heerlijke streektafel voor een drankje of hapje uit de streek. Bier uit de Merode, hoevekaas, brood,
streekkoekjes, … het zijn maar enkele voorbeelden van het lekkers dat wordt voorgeschoteld. Tijdens de Merodehappening kun je op een
actieve, plezante manier het gebied de Merode ontdekken, proeven en beleven.
Iedereen is welkom tussen 13 en 18u en de toegang is gratis.
OPENING NIEUW GEMEENTEHUIS LAAKDAL
Op zaterdag 25 november wordt het nieuwe gemeentehuis feestelijk geopend met een streekproducten- en vrijetijdsmarkt, optredens van de Laakdalse fanfares, een bezoek aan het nieuwe gemeentehuis en kinderanimatie van 13.00 u tot 18.00u. ’
s Avonds wordt de feesttent geopend voor optredens van Villanella en Band Marginal. We sluiten het feest af met een fuif.
Wij bieden de ondernemers een unieke gelegenheid om hun artikel(en) te presenteren op een interactieve en boeiende manier aan een groot publiek - jong en minder jong. Het is mogelijk om deel te nemen op zaterdag (opening nieuwe gemeentehuis), zondag (Merodehappening) of beide dagen. Reserveer nu een stand!

STREEKPRODUCTENMARKT / VRIJETIJDSMARKT
Een onderdeel van dit feestweekend metMerodehappening is de streekproductenmarkt.
Hierbij richten we ons op lokale en regionale (streek)producten. Dit biedt u een podium om
te netwerken en om uw product regionaal voor te stellen. Samen maken wij het Merodegebied
zo uniek en compleet. Een ander onderdeel is de vrijetijdsmarkt waar ondernemers en
verenigingen hun werking en producten kunnen etaleren.
Vul het inschrijvingsformulier in en bezorg het voor 15 september.
Inschrijvingsformulieren zijn te verkrijgen via toerisme@herselt.be

Brochures 

Nieuwe fietsbrochure

Op de toeristische dienst of aan de balie van VTC de Mixx is de allernieuwste Herseltse fietsbrochure beschikbaar. Deze brochure fietst door de geschiedenis van Herselt. 
Van knooppunt tot knooppunt hoor je interessante verhalen over de geschiedenis van Herselt. U kan kiezen tussen fietstochten van 20 tot 40 km.

De wandelbrochure met 8 uitgestippelde wandelingen, die ook nog eens verkort kunnen gewandeld worden is nog steeds beschikbaar. Een speciale wandeling is voorzien voor rolstoelgebruikers.
In deze brochure vindt u ook erfgoedverhalen die handelen over de uitgestippelde routes. De wandelinbrochure, de Herseltse Beeweg is ook nog steeds gratis te verkrijgen.

Het Helabapad, een fietstocht langs 10 verschillende boerderijen door rustige landbouwwegen en de nieuwe Fair Trade Ecocyclo, een fietstocht door de gemeentes Herselt en Westerlo (fietslus van 28 en 32km) zijn gratis te verkrijgen op de toeristische dienst of aan de balie van VTC de Mixx, Asbroek 1 te Herselt.

Met de medewerking en steun van VLM

 

U kan op de toeristische dienst in VTC de Mixx nog steeds terecht om thema-fietsroutes, mountainbike- routes, ruiter- en menroutes en de wandelkaart de Merode aan te kopen. Een interessante website is www.antwerpsekempen.be en dan “bekijk al onze brochures”, waar u bij de downloads nog prachtige fietslussen kan vinden en zelf afdrukken. Zo vind je ook op de website www.toerismeprovincieantwerpen.be verschillende routes voor e-bikes.

   

Subsidies voor ontwikkeling de Merode 


Persbericht
Provincie Antwerpen

 

 

375.000 euro voor ontwikkeling van de Merode

Plattelandsproject ‘de Merode’ speelt in op maatschappelijke evoluties


Met de recente goedkeuring van minister Schauvliege heeft het plattelandsproject de Merode de volgende 3 jaar een subsidie van 375.000 euro te pakken voor het strategisch project ‘de Merode: wonen, werken en (be)leven in een prinsheerlijk platteland’. De focus ligt op leefbare woonkernen, open ruimtegebruik, versterking van streekidentiteit en alternatieve gebiedsfinanciering. Er wordt een projectcoördinator aangeworven om concrete acties rond deze 4 speerpunten te begeleiden. “In onze aanpak van deze gebiedsontwikkeling staan de inwoners van de Merode centraal.”, aldus Peter Bellens, voorzitter van de Merode.


De gemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo, de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant bouwen sinds 2006 samen met VLM, ANB, Agentschap Onroerend Erfgoed en verschillende private organisaties aan een aantrekkelijk en toegankelijk gebied. Met 100.000 euro per jaar van Ruimte Vlaanderen, aangevuld met 25.000 euro vanuit Provincie Antwerpen plannen de ruim 20 organisaties verenigd in ‘de Merode’ de komende 3 jaar heel wat concrete acties die het gebied moeten versterken en maatschappelijke evoluties aanpakken.

“Samen met alle partners hebben we een analyse gemaakt van onze troeven en de maatschappelijke realiteit van dit gebied. Denk aan de verdwijnende detailhandel in verschillende woonkernen, de vergrijzing en een gebrekkige mobiliteit, de druk op het ruimtegebruik en het gebrek aan afstemming tussen de verschillende ruimtelijke processen rond natuur, landbouw en erfgoed. We buigen deze uitdagingen om naar kansen om de Merode aantrekkelijker te maken om in te wonen, te werken en te recreëren. Met de subsidie kunnen we de nodige impulsen geven aan concrete initiatieven die hiertoe bijdragen.”, motiveert Peter Bellens, voorzitter van de Merode en gedeputeerde voor Platteland uit.

 

Vier speerpunten en mogelijke acties:

1.Leefbare dorpskernen, met specifieke aandacht voor mobiliteitsarmoede, detailhandel, verdichting en verlinting.

Bvb. De aanwezigheid van basisvoorzieningen (bakker, slager, buurtwinkel,…) in

dorpskernen stimuleren.

Bvb. Mobiliteit tussen dorpen verbeteren: van realiseren van trage wegen en groene verbindingen tot aanpakken van vervoersarmoede.

Bvb. Publieke ruimte in dorpskernen vergroenen en aantrekkelijker maken

2.Duurzaam open ruimte gebruik, met specifieke aandacht voor ruimte voor (zachte) recreatie, waterberging en de verwevenheid tussen landbouw, natuur en erfgoed.

Bvb. Productieve landbouw ondersteunen door in te zetten op nieuwe technieken en landbouwers wegwijs maken in het aanbod van financiële ondersteuning.

Bvb. De schat aan monumenten en landschappen bewaren zonder nieuwe initiatieven onmogelijk te maken.

3.Versterking van de streekidentiteit door gerichte communicatie- en participatie-acties. Zo betrekken we inwoners en kunnen we hen  trots maken op de Merode, zodat ze uitgroeien tot echte gebiedsambassadeurs. We doen hiervoor beroep op individuele burgers én op het verenigingsleven zodat we tot een gedragen identiteit komen.

Bvb. Ondernemers en inwoners engageren om als ambassadeur de troeven van de Merode uit te dragen en bezoekers op een aantrekkelijke manier te ontvangen.

Bvb. Bezoekers en ondernemingen overtuigen om vrijwillige de gebiedswerking financieel te ondersteunen (visitor giving, streekfonds, …).

4.Experimenteren met alternatieve gebiedsfinanciering om de toekomst van het plattelandsprogramma niet volledig te laten afhangen van de financiële mogelijkheden van de betrokken overheden. De subsidie van Ruimte Vlaanderen vormt een hefboom om bijkomende financiering aan te trekken. We kijken niet alleen naar publieke subsidiestromen, maar proberen ook particulieren en ondernemingen te overtuigen om samen te investeren in de Merode.

Bvb. Visitor giving, een streekfonds en andere alternatieve financieringsmodellen genereren bijkomende middelen om de Merode nog aantrekkelijker te maken voor inwoners en bezoekers.

Bijkomende subsidies mogelijk

Ruimte Vlaanderen voorziet de mogelijkheid om een bijkomende subsidie tot 500.000 euro aan te vragen voor het verwerven van gronden en constructies die noodzakelijk zijn om het strategisch project te realiseren. De Vlaamse subsidie dekt tot 40% van de aankoop. De overige 60% moet door de aankoper voorzien worden.

PERSINFO & INTERVIEWS

Beleidsverantwoordelijke:

Peter Bellens, CD&V, bevoegd voor Plattelandsbeleid en voorzitter van de Merode

Perscontact:

Lotte Caers – communicatiemedewerker Peter Bellens

M 0479 86 16 79

Lotte.caers@provincieantwerpen.be

 

 

Nieuwe fietskaart Antwerpse Kempen 

Eind 2016 gaf Toerisme Provincie Antwerpen het fietsknooppuntennetwerk in de Antwerpse Kempen een grondige controlebeurt. 40 extra knooppunten, 140 kilometer nieuwe fietstrajecten en vlotte verbindingen met o.a. stadscentra maken het netwerk fijnmaziger, comfortabeler en veiliger. De nieuwe fietskaart Antwerpse Kempen geeft een up-to-date overzicht van ruim 2000 kilometer fietsroutes. In 2001 doken de eerste groen-witte borden met nummers op in de Antwerpse Kempen.Intussen telt het populaire fietsknooppuntennetwerk ruim 2000 kilometer fietsroutes.

Toerisme Provincie Antwerpen voerde onlangs een grondige kwaliteitscontrole uit. Die resulteert onder meer in 40 extra knooppunten, 140 kilometer nieuwe fietstrajecten en betere verbindingen met stadscentra. Het netwerk anno 2017 is uitgebreider en kwaliteitsvoller. Concreet betekent dat nog meer variatie, comfort en fietsplezier. Fietsers vinden een overzicht van alle aanpassingen op www.routedokter.be en lezen de laatste nieuwtjes op de Facebookpagina van Antwerpen Fietsprovincie.Op het terrein verduidelijken opvallende oranje borden de gewijzigde situatie. De nieuwe fietskaart Antwerpse Kempen geeft een up-to-date overzicht van alle knooppunten en trajecten, ook de langeafstandsroutes en doorsteken via de fietsostrades staan erop aangeduid. Toerisme Provincie Antwerpen koos voor één handige recto verso kaart. Ze is scheurvrij en waterbestendig.

Bij elke kaart zit bovendien een fijn extraatje: één maand gratis VAB-fietsbijstand voor het hele gezin.

De kaart is te koop aan de balie van VTC de Mixx of op de toeristische dienst aan de prijs van € 9,95.

Herselt in de kijker 

Op 27 juli werden de mooiste plekjes van Herselt getoond op RTV – TANDEM. Schepen van toerisme Ronny Korthout leidde u rond in Herselt en toonde enkele van de mooiste plekjes en toeristische troeven van Herselt.

Gemist ? U kan deze reportage hier bekijken.

http://www.rtv.be/artikels/tandem/2013061216454316_tandem-herselt

Op 16 augustus zond radio 2 Antwerpen een fragment uit vanuit het domein Hertberg. De journalist bezocht samen met een plaatselijke gids “de rode Vis”. Dit fragment kan u hier beluisteren.

http://www.radio2.be/vakantie-dicht-bij-jou-antwerpen/vakantie-dicht-bij-jou-herselt

Op de fiets met helden en Heiligen Nieuwste brochure

Toerisme Provincie Antwerpen realiseerde ‘Op de fiets met helden en heiligen’ in het kader van het project Sociale Innovatie Religieus Erfgoed, met subsidies uit het Interreg IVa Vlaanderen-Nederland programma. De uitdaging? Religieus erfgoed in de Antwerpse Kempen - van bescheiden veldkapelletjes tot imposante abdijen - op een relevante, aantrekkelijke én hedendaagse manier presenteren.

Bij ‘Op de fiets met helden en heiligen’ staat de beleving centraal. Daarom kozen Toerisme Provincie Antwerpen en haar projectpartners voor een bijzondere mix van fietsen, storytelling en interactieve aanpak. Bruno Peeters, gedeputeerde voor toerisme: “De verhalen van zeven helden en heiligen, onder wie Kempense figuren als de legendarische sportpater Van Clé en de Geelse Sint-Dimpna, brengen het erfgoed helemaal tot leven. Bovendien klinken ze soms verrassend eigentijds. Hun relaas nodigt de fietser uit om onderweg af en toe stil te staan bij enkele pertinente vragen over zichzelf. Beleving en tegelijk een beetje bezinning, kortom.”

 Vlaamse primeur voor AbelLife

AbelLife, marktleider in Nederland op het vlak van digitale fiets- en wandelroutes voor smartphones, ontwikkelde het digitale luik van ‘Op de fiets met helden en heiligen’. Dat omvat niet alleen een vlotte navigatie maar ook extra beeld- en geluidsmateriaal over het erfgoed en praktische informatie. Van de geheimen rond da Vinci’s intrigerende schilderij ‘Het Laatste Avondmaal’ in Tongerlo tot gezellige horecazaken op het traject. ‘Op de fiets met helden en heiligen’ is de allereerste Vlaamse lus die AbelLife in haar routewinkel opneemt. Naar aanleiding van die primeur is de route drie maanden lang gratis downloadbaar.

Jeroen Drabbe van AbelLife: “We kozen Toerisme Provincie Antwerpen als strategische partner om AbelLife te lanceren op de Vlaamse markt. In Nederland bestaat heel wat belangstelling voor Vlaamse routes. De provincie Antwerpen beschikt daarbij over een belangrijke troef: ze is vlot bereikbaar voor de noorderburen. Een sterk aanbod van belevingsvolle routes kan extra dag- en verblijfstoeristen vanuit Nederland aantrekken en het fietstoerisme in de provincie Antwerpen een nieuwe, internationale impuls geven.

 ‘Op de fiets met helden en heiligen’ praktisch

Je downloadt de route op de AbelLife-app. Tot eind september kan dat helemaal gratis.De app is geschikt voor iPhone, iPad en Android. Het gebruik is 100% offline (geen extra telecomkosten, geen problemen met bereik en zuinig met de batterij). Graag een woordje uitleg? Surf naar www.antwerpsekempen.be/digitaleroutes.

De begeleidende brochure kost 2 euro en is verkrijgbaar bij de toeristische infokantoren van Westerlo, Herselt, Laakdal, Meerhout en Geel en bij de abdijboekhandel in Tongerlo. Online bestellen kan via www.antwerpsekempen.be.

De route is 53 kilometer lang, start bij de norbertijnenabdij van Tongerlo in Westerlo en volgt het fietsknooppuntennetwerk in Westerlo, Herselt, Laakdal, Meerhout en Geel. De verkorting is 18 km lang.

Laak- en Neteroute vernieuwd 

De Laak- en Neteroute werd onlangs vernieuwd. De zeshoekige bewegwijzering van deze fietsroute werd verwijderd. Er is een nieuw traject uitgetekend op basis van het fietsknooppuntennetwerk. Je volgt de borden met de knooppunten en fietst door de gemeenten Westerlo, Laakdal en Herselt. Enkele interessante plaatsen langs de route zijn de kastelen van de familie de Merode, de abdij van Averbode en het klompenmuseum. Trichelbroek, Langdonken, Asbroek, Kwarekken en Beeltjens zijn mooie stukjes natuur, ideaal voor korte pauze of een picknick. Je kan kiezen uit drie lussen met een afstand van 49,7 km of 24 km of 54,5 km. In Herselt kan je gemakkelijk vertrekken vanuit VTC de Mixx of via knooppunt 86, 88,12 of 87. Bij Toerisme Herselt is een brochure met kaartje en beschrijving van de route te koop voor 2,00 EUR. 

sport@herselt.be
toerisme@herselt.be

Gert Aertgeerts
T 014/53 90 51
T 0477/40 29 79

Evy Mens
T 014/53 90 53
T 0474/61 60 97

Miekatrien Hondequin
T 014/53 90 55
T 0479/54 63 31