Zwemsubsidies

Vanaf januari 2017 kunnen inwoners van Herselt subsidies verkrijgen indien ze gebruik maken van een 10-beurtenkaart of jaarabonnement in de zwembaden van Aarschot en Westerlo.

Na vertoon van betalingsbewijs en/of abonnement (naargelang gemeente) bij de sportdienst en het invullen van een aanvraagformulier wordt het verschil terugbetaald dat een niet-inwoner t.o.v. een inwoner van Aarschot of Westerlo dient te betallen.

Reglement sportraad

 

Reglementen en aanvraagformulieren voor erkenning en subsidies van sportverenigingen

  • Erkenning
    Een vereniging die nog niet erkend is kan op elk moment van het jaar zijn erkenning aanvragen.
    Een reeds erkende vereniging dient jaarlijks zijn erkenning te vernieuwen.Dit gebeurt steeds uiterlijk op 31/5 van het lopende jaar.
     
  • Basissubsidies
    Sportverenigingen, die minimum 1 jaar erkend zijn en recht hebben op basissubsidies bezorgen het aanvraagformulier uiterlijk op 31/5 van het lopende jaar

          Het aanvraagformulier is niet beschikbaar via de website en wordt tijdens het overleg op de sportdienst ingevuld.

Alle aanvragen van de erkenningen en de subsidies gebeuren bij:
Sportdienst Herselt, VTC DE Mixx,Asbroek 1 H, 2230 Herselt (1ste verdieping).
Mailen mag ook naar:
sport@herselt.be

 

 

Reglement voor vissen op de Kleiput Ramsel

 

Reglement en aanvraagformulier uitlenen sportmateriaal aan scholen

Digitaal Loket

sport@herselt.be

Gert Aertgeerts
T 014/53 90 51
T 0477/40 29 79

Evy Mens
T 014/53 90 53
T 0474/61 60 97

Miekatrien Hondequin
T 014/53 90 55
T 0479/54 63 31
 

Corona