Sportraad 

De sportraad is een gemeentelijke adviesraad die is samengesteld uit een aantal vrijwilligers die nauw betrokken zijn bij en die willen meewerken aan het sportbeleid binnen onze gemeente. In Herselt is de sportraad opgericht eind jaren '80. Een groepje vrijwilligers trachtte het gemeentelijk sportbeleid mee vorm te geven door het mee organiseren van sportactiviteiten.
Volgens het Sport voor Allen-decreet van 9 maart 2007 is de gemeente verplicht te beschikken over een sportraad. De sportraad was vanaf dan de taak weggelegd advies te geven bij alle beleidsbeslissingen die te maken hebben met sport in de gemeente. De volledige inhoud van het decreet en de statuten liggen ter inzage bij de gemeentelijke sportdienst.

De sportraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering bestaat uit een afvaardiging van alle erkende sportverenigingen, het bestuur van de sportraad, de schepen van sport en de sportfunctionaris. De raad vergadert drie keer per jaar en bepaalt mee de grote lijnen van het sportbeleid, tevens dient ze goedkeuring te geven over de begroting, nieuwe reglementen,subsidies ... Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en bestuursleden. De schepen van sport (beleidsverantwoordelijke) en de sportfunctionaris (technieker) worden ook uitgenodigd maar zijn niet stemgerechtigd. Deze raad vergadert ongeveer tien keer per jaar en bereidt de algemene vergadering voor, bovendien werkt ze bepaalde aandachtspunten concreet uit.

Samenstelling van het huidig bestuur

Voorzitter
Lemoine Ronny
Wezelsbaantje 33
2230 Herselt
T 014/54 50 36
T 0476/53 01 14
lemoinemarcus@telenet.be
 

 

Van Uytsel Luc
Herentalsesteenweg 31
2230 Herselt

T 0475/97 43 03
luc@zwemclubdelfino.be
lid van zwemclub Delfino

Merken Leon
Ramselsesteenweg 19
2230 Herselt
T 016/69 82 09
T 0498/81 47 54
merken.leon@skynet.be
lid van KWB Voetbal Herselt

Maus Jan
Oude Steenovenweg 38
2230 Herselt
T 016/69 60 30
T 0494/67 33 30
jan.maus@telenet.be
lid van de Ramselse Routelopers

Böhmer Kurt
Achter de Hoven 12B
2230 Herselt
T 014/54 35 67
T 0475/24 15 72
bohmerkurt@hotmail.com
lid van FC De Brodders

Heremans Chris
Hoevenstraat 22
2230 Herselt
T 016/69 95 32
T 0497/69 38 70
chris_heremans@hotmail.com
lid van KFC Ramsel
 

Van de Sompele Rudy
Poedertoren 5
2230 Herselt
T 0472/79 23 83
rvandesompele@gmail.com
eigenaar Poedertoren

Verlinden Victor
Dieperstraat 40
2230 Herselt
T 0486/63 86 18
victorverlinden@pandora.be
lid van De Bergstijgers Kempen

sport@herselt.be
toerisme@herselt.be

Gert Aertgeerts
T 014/53 90 51
T 0477/40 29 79

Evy Mens
T 014/53 90 53
T 0474/61 60 97

Ivo Saliën
T 014/53 90 54

Miekatrien Hondequin
T 014/53 90 55
T 0479/54 63 31