De jeugddienst heeft buttonmachines en spelmateriaal dat uitgeleend kan worden aan verenigingen, wijken en speelstraten.

Buttonmachines 

De buttonmachines (38 mm of 59 mm) kunnen ontleend worden door erkende verenigingen van Herselt en scholen die zich in Herselt bevinden. Ontleningen door privé personen is niet mogelijk.

De buttons kunnen worden afgenomen per 10 stuks aan 2,00 EUR en veelvouden hiervan. . De afrekening gebeurt op de jeugddienst bij teruggave van de buttonmachine en de niet gebruikte onderdelen. Voor het gebruikt van de buttonmachine wordt een waarborg gevraagd van 50,00 EUR.

Reservering en afhaling gebeurt op de jeugddienst.

De volledige informatie vind je in het reglement

De handleiding legt het gebruik van het toestel uit.