Buitenschoolse kinderopvang 

Wanneer 

Elke weekdag telkens van 7.00 tot 18.30 uur


Opgelet: op 11 juli, van 15 tem 19 juli, 15 en 30 augustus zijn alle opvanglocaties  gesloten.

Wie 

Kleuters van 2,5 tot 6 jaar  zijn welkom in de opvanglocaties van Ramsel of Herselt

De weken dat het speelplein gesloten iskunnen kinderen tussen 7 en 12 jaar ook terecht in de opvanglocaties.

Waar 

Kinderopvanglocaties van het Sociaal Huis:

Kinderopvang ‘Steenovens’, Stationsstraat 37 te Ramsel tel. 016/68 07 08 (gesloten in de week van 21 juli)
Kinderopvang ‘de Mixx’, Asbroek 1F te Herselt tel. 014/53 90 91 (gesloten van de week van 21 juli)

Kostprijs 

    Meerdere ingeschreven kinderen 25% korting waarvan

Duur verblijf
Tarieven Kind&Gezin

1 kind

2 kinderen
aanwezig

3 kinderen
aanwezig

4 kinderen
aanwezig

Minder dan 3u 2,95 EUR 4,43 EUR 6,64 EUR 8,85 EUR
Tussen 3 en 6u 4,96 EUR 7,44 EUR 11,16 EUR 14,88 EUR
Meer dan 6u 8,78 EUR 13,17 EUR 19,76 EUR 26,34 EUR

Inschrijven 

Elk kind dat de eerste maal naar de buitenschoolse kinderopvang komt dient een inschrijfformulier en schriftelijke overeenkomst  mee te brengen.

Voor het toedienen van medicatie bij een chronische ziekte vul je een medicatie attest in.

Inschrijven voor de uitstappen is noodzakelijk ten laatste dinsdag voor de uitstap van donderdag. Meer info en inschrijven via http://reserveren.demixx.be

Solliciteren als animator 

  Tijdens de zomervakantie wordt er voor volgende activiteiten animatoren gezocht:

  • Buitenschoolse Kinderopvang (BKO): opvang voor kleuters (exclusief tijdens de weken van het speelplein) en kinderen van de lagere school tot 12 jaar gedurende 8 weken.
  • Speelpleinwerking: voor kinderen van 7 tot 12 jaar gedurende 5 weken.
  • Tienerwerking: voor tieners van 12 tem15 jaar

Solliciteren kan via onderstaand formulier vanaf 1 september tot uiterlijk 1 februari.

Voorwaarden:

  • creatief en verantwoordelijk kunnen omgaan met kinderen
  • minimum 17 jaar zijn op het moment van de aanstelling.
  • Voor de Buitenschoolse Kinderopvang zijn er bepaalde diplomavereiste opgelegd door Kind & Gezin. Het overzicht vind je hier. Twijfel of je voldoet aan de diplomavereisten neem dan contact op via kinderopvang@ocmwherselt.be
  • verplicht de voorbereidingsdagen volgen.

Nieuwe animatoren die zich kandidaat stellen worden uitgenodigd op een gesprek met de jeugdconsulent en de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang.

Jongeren die een opleiding volgen tot animator kunnen voor hun deelname aan de speelpleinwerking een stageverslag krijgen en extra ondersteuning, subsidiemogelijkheden klik hier.

Solliciteren kan via onderstaande sollicitatieformulier.fSoSol

 

Sollicitatie animator 

Het online sollicitatieformulier vind je onderaan op https://www.herselt.be/vrije-tijd/jeugd/activiteiten/speelpleinwerking