Vragen, meldingen en suggesties

Een verzakking in de straat, een omgevallen verkeersbord, zwerfvuil, overlast, ... Gebruik ons meldingsformulier of stuur ons een e-mail. De meldingen worden zo snel mogelijk behandeld. De behandelingstermijn hangt af van het soort melding.

Meldingen waarvoor de gemeente niet kan tussenkomen

Digitaal loket