Vogelgriep in Vlaanderen: informatie en richtlijnen

Gepubliceerd op donderdag 30 mrt. 2023 om 10.06 uur

Sinds de uitbraak van het H5-vogelgriepvirus bij wilde vogels in 2020 houdt dit virus lelijk huis bij wilde vogels in Europa met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur. Naar alle waarschijnlijkheid is het vogelgriepvirus een constante geworden in de wilde vogelpopulaties in Europa, waardoor het vogelgrieprisico het hele jaar door aanwezig blijft.

Wat als je een zieke of dode vogel vindt?

  • Bel naar de gratis influenzalijn van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) via 0800/99777. Het FAVV beslist dan of de kadavers moeten ingezameld worden voor onderzoek afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip. Is een onderzoek nodig, dan zorgt het FAVV ervoor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren (VOC) enkele kadavers ophaalt voor analyse. De grondeigenaar of -beheerder verwijdert de resterende kadavers.
    Als het FAVV meldt dat er voor de kadavers geen analyse nodig is, moet de grondeigenaar of -beheerder alle kadavers verwijderen.
  • Hou huisdieren op afstand van dode en zieke vogels.

Meer info over de vogelgriep:

Agentschap Natuur en Bos
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen