Vlaamse aanpassingspremie

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers, met of zonder handicap, die hun woning willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Personen met een handicap onder de 65 komen niet in aanmerking, maar kunnen voor ondersteuning eventueel terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Welke werken komen in aanmerking?

  1. Technisch installaties en hulpmiddelen
  2. Verbouwingswerken die de woning veiliger en toegankelijker maken

Voor elke categorie van werken moet de investering minimaal 1.200 euro (incl. btw) bedragen. De ingediende facturen mogen op datum waarop je de premie aanvraagt, niet ouder zijn dan twee jaar.

Hoeveel premie krijg je?

De premie bedraagt per categorie steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen (incl. BTW), met een maximum van 1.250 euro.

Alle voorwaarden en aanvraagformulieren vind je terug op de website van Wonen Vlaanderen.