Verwerkersovereenkomsten

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bij de verwerking van persoonsgegevens is de AVG van toepassing. Wanneer de gemeente of het OCMW een externe partij inschakelen om gegevens voor hen te verwerken, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten. De externe partij is dan de verwerker. 

Het overzicht van de verwerkersovereenkomsten staat hieronder.