Verkavelingsplan en stedenbouwkundige voorwaarden

De bouwgronden aan Steenakkers vallen onder artikel 5 "randverkaveling" van het RUP Woonkernen van de gemeente Herselt.

De stedenbouwkundige voorschriften horende bij het RUP Woonkernen kunnen hieronder integraal geraadpleegd worden:

Stedenbouwkundige voorschriften Herselt Centrum

Voor meer specifieke vragen kan je altijd een afspraak maken bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente (014 53 90 00).