Varenwinkel: bouw lokaal dienstencentrum en buitenschoolse kinderopvang

De spreekwoordelijke kogel is door de kerk. We kregen toezegging over de subsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), voor maar liefst 496 000 euro. Door de aanvang van de bouw uit te stellen tot 1 maart 2022, komen daar nog eens ongeveer 50.000 euro subsidies bij. De bouwkost wordt in het totaal geraamd op 1 087 406 euro. 

Een lokaal dienstencentrum heeft als doel ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen te ondersteunen, maar ook de sociale samenhang in de buurt te versterken. Via het lokaal dienstencentrum willen we mensen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. In overleg met verenigingen en lokale organisaties zullen er ook laagdrempelige en toegankelijke activiteiten worden georganiseerd.

De glasramen werden voor de afbraak voorzichtig uit de kapel gehaald, zodat ze in een volgende fase kunnen verwerkt worden in een kunstwerk in het nieuwe gebouw. Zo blijft er een link met de geschiedenis en de voormalige kapel.

De sloop van de kapel in Varenwinkel werd gestart, zodat het terrein tegen 1 maart bouwrijp is.  Het metselwerk werd reeds verwijderd (gezien de opbouw van de constructie is het verbazingwekkend dat dit zolang is blijven staan). De asbesthoudende platen worden verwijderd door een erkende firma. Aangezien de gebonden asbest platen niet beschadigd zijn en dus geen vrije vezels zichtbaar zijn, mogen deze verwijderd worden volgens de techniek van de ‘eenvoudige handelingen’. De aannemer moet er wel voor zorgen dat de werf op dat moment niet toegankelijk is voor derden. De aannemer zal er ook op toezien dat tijdens de afbraak van de platen het asbestgehalte in de lucht niet hoger is dan 0,01 vezel per cm3 via controlemetingen. De nutsmaatschappijen slopen momenteel de voorzieningen van elektriciteit en water.  De verwarmingsketel werd door onze diensten reeds afgesloten en verwijderd. Als de nutsvoorzieningen verwijderd zijn, wordt de houten constructie verder gesloopt.

Tegelijk is er een prijsvraag lopende voor het rooien van de bomen.  Het rooien moet uitgevoerd zijn voor eind februari. Zo kunnen de eigenlijke bouwwerken starten in maart.