Varenwinkel: bouw lokaal dienstencentrum en buitenschoolse kinderopvang

De spreekwoordelijke kogel is door de kerk. We kregen toezegging over de subsidies van het Vlaams Infrastructuurfonds Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), voor maar liefst 496 000 euro. Door de aanvang van de bouw uit te stellen tot 1 maart 2022, komen daar nog eens ongeveer 50.000 euro subsidies bij. De bouwkost wordt in het totaal geraamd op 1 087 406 euro. 

Een lokaal dienstencentrum heeft als doel ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen te ondersteunen, maar ook de sociale samenhang in de buurt te versterken. Via het lokaal dienstencentrum willen we mensen ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. In overleg met verenigingen en lokale organisaties zullen er ook laagdrempelige en toegankelijke activiteiten worden georganiseerd.

In de periode december- maart 2021 wordt al gestart met de afbraak van de kapel van Varenwinkel, en wordt het perceel verder helemaal bouwrijp gemaakt zodat er volgend jaar vlot kan worden gestart met de bouwwerken. De glasramen werden voor de afbraak voorzichtig uit de kapel gehaald, zodat ze in een volgende fase kunnen verwerkt worden in een kunstwerk in het nieuwe gebouw. Zo blijft er een link met de geschiedenis en de voormalige kapel.