Bereid je voor - flyer en medische vragenlijst

Deze week wordt er ook een flyer verspreid onder de huisartsen en apotheken in onze eerstelijnszone. In het vaccinatiecentrum zal een verpleegkundige de bezoekers een aantal vragen stellen over hun gezondheidstoestand. Mensen kunnen zich best voorbereiden op het gesprek door vooraf een aantal vragen te bekijken. In de loop van deze week zullen de flyers met deze informatie te vinden zijn bij de apothekers en huisdokters in de regio. Via deze weg hopen we zo veel mogelijk risicopatiënten te informeren over hun vaccinatie. 

Medische vragenlijst:

Had u in het verleden een ernstige allergische reactie op een vaccinatie zoals kortademigheid, gezwollen tong of lippen, ernstige netelroos of huiduitslag?

  • Allergie op zich is geen reden om u niet te laten vaccineren. U krijgt beter geen vaccinatie als u ernstige allergische reacties, bijvoorbeeld anafylactische reacties, hebt ontwikkeld op één van de bestanddelen van het vaccin. Bespreek dit vooraf met uw huisarts of huisapotheek.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

 Had u de voorbije dagen corona of een positieve test?

  • Heeft u een coronatest gehad die positief was, en bent u in de 14 dagen erna niet ziek geworden? Dan is er geen probleem en mag u gevaccineerd worden.
  • Heeft u een coronatest gehad die positief was en u bent wel ziek? Wacht dan 14 dagen nadat u bent genezen om een afspraak te maken, en contacteer uw huisarts.

Neemt u bloedverdunners?

  • Neemt u één van volgende bloedverdunners: marcoumar, marevan, sintrom, eliquis, xarelto, lixiana of pradaxa? Dan kunt u gevaccineerd worden, alleen moet u dan na de inenting wat langer drukken op de plaats van het prikje.

Volgt u chemotherapie of neemt u medicatie die uw weerstand vermindert?

  • Meestal is dit geen belemmering maar het kan tijdelijk de aanmaak van anti-stoffen verminderen.
  • Neem contact op met de oncoloog of behandelende arts om na te gaan of u het vaccin mag krijgen en om het beste moment ten opzichte van de behandeling te plannen. Zo zorgt ervoor dat de werkzaamheid van het vaccin zo efficiënt mogelijk is.