Vacatures standplaatsen kermis Herselt

Voor de kermissen Bergom, Ramsel, Herselt 1 en Blauberg is de gemeente Herselt op zoek naar kermisattracties. 

1.  Kermis Bergom
Van zondag 9 april tot en met dinsdag 11 april 2023

 • Locatie: Eén standplaats voor een attractie aan de splitsing Diestsebaan - Hoge dreef
 • Attractietype: Nijlpaardenspel, Kamelenderby, Basketspel, Boogschietspel, Ringenspel, …
 • Afmeting: Maximaal 8 meter breed en 3 meter diep

2.  Kermis Ramsel
Van zaterdag 13 mei tot en met donderdag 18 mei 2023 (gesloten op dinsdag 16 mei)

 • Locatie: Eén standplaats voor een attractie in Stationsstraat te Ramsel
 • Attractietype: Nijlpaardenspel, Kamelenderby, Basketspel, Boogschietspel, Ringenspel, Bulldozers, …
 • Afmeting: Maximaal 8 meter breed en 2,5 meter diep

3.  Kermis Herselt 1
Van zondag 9 april tot en met dinsdag 11 april 2023

 • Locatie: Eén standplaats voor een attractie in Dorp te Herselt
 • Attractietype: Nijlpaardenspel, Kamelenderby, Basketspel, Boogschietspel, Ringenspel, Bulldozers , …
 • Afmeting: Maximaal 8 meter breed en 2,5 meter diep

4. Kermis Blauberg
Van zondag 9 april tot en met dinsdag 11 april 2023

 • Locatie: Eén standplaats voor een attractie in Blauberg te Blauberg
 • Attractietype: Nijlpaardenspel, Kamelenderby, Basketspel, Boogschietspel, Ringenspel, Bulldozers, …
 • Afmeting: Maximaal 8 meter breed en 2,5 meter diep

Wijze van toewijzing:
Via vergelijkend onderzoek van de kandidaturen

Duur van toewijzing:
Contract voor de duur van de kermis. De standplaatshouder die gekozen is, krijgt indien gewenst, bij een nieuwe aanvraag volgend jaar, voorrang om zijn plaats terug in te nemen voor dat jaar.

Kandidaatstelling:
Kandidaturen te bezorgen ten laatste op 31 januari 2023 aan cultuurdienst, Asbroek 1H, 2230 Herselt via mail: cultuur@herselt.be.

Op je kandidatuur vermeld je:

 • Naam, voornaam en eventueel firmanaam
 • Adres
 • Email
 • Gsm- en/ of telefoonnummer
 • BTW-nummer
 • Omschrijving van de kermisattractie
 • Afmetingen van de kermisattractie en van de kassa indien deze losstaat

Bij je kandidatuur voeg je volgende documenten:

 • Attest van de keuring betreffende brandblustoestellen
 • Attest van de keuring betreffende elektriciteit
 • Attest van de keuring betreffende gas (indien van toepassing)
 • Attest van de verzekeringspolis inzake burgerlijke aansprakelijkheid en brand
 • Bewijs dat de kermisattractie voldoet aan de bepalingen van artikel 10 van KB van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen type A en B (geldig keuringsverslag – risicoanalyse)
 • Kopie van de Machtiging kermisactiviteiten als werkgever, aangestelde-verantwoordelijke.

Meer info
via 014 53 90 57
of www.herselt.be/belastingreglement-kermissen