Toelage m.b.t. huisvuilzakken

Geldig tem 31 december 2021

Vanaf 1 januari 2021 is het toelagereglement diftar van kracht