Meldingen

Gebreken aan voetpaden, fietspaden, straten, grachten en bermen maar ook een omgevallen verkeersbord, zwerfvuil, overlast,  ... kan je melden via ons online meldformulier.

De meldingen worden zo snel mogelijk behandeld. De behandelingstermijn hangt af van het soort melding.

Hinder door slecht onderhouden hagen, bomen enz. op privédomein: dit moet je met de eigenaar van de gronden opnemen.