Uitvoeringsdiensten 

De uitvoeringsdienst is gelegen in de Vest. Aanvragen voor de uitvoeringsdiensten moeten steeds gericht worden aan de administratieve diensten (openbare werken – openbare.werken@herselt.be). Deze dienst bestaat uit verschillende afdelingen:

 • Logistiek / signalisatie
 • Dienst gebouwen
 • Dienst openbare werken
 • Dienst milieu /containerpark
 • Magazijn
 • Garage/werkplaats

De openingsuren van het containerpark en de gemeentelijke werkhal vindt u hier terug.

De uitvoeringsdiensten staan in voor:

 • Melding van schade aan wegen en bijhorigheden, gemeentelijk patrimonium, groen, …
 • Onderhoud van patrimonium, gemeentewegen, fietspaden, pleinen, beplanting, grachten, bruggen, …
 • Reinigingsdienst en ophaling huisvuil
 • Controle en onderhoud gemeentelijke speelpleinen
 • Verkeerssignalisatie
 • Maaien sportterreinen
 • Land- en tuinbouwtellingen
 • Praktische afspraken voor het ophalen van puin of snoeihout
 • Praktische afspraken voor de levering van houthakseling
 • Houthakselen op locatie
 • Gratis graveren van fietsen: eerste woensdag van de maand, van 12.30u tot 15.00u in de werkhal, Vest 1.
 • Strooidienst
 • Aankoop van strooizout tijdens de winterperiode, zandzakjes (niet gevuld)
 • Bijstand in noodsituaties

Er kan gratis hakselhout afgehaald worden op het containerpark tijdens de openingsuren.

Digitaal Loket

gemeentelijke.werkhal@herselt.be

Bart Michiels (Hoofd Technische Diensten)
T 014/53 90 48

Bart Aerts (Logistiek)
T 014/53 90 50

Stefan Jennes (Milieu&Groen)
T 014/53 98 51

Dave Baetens (Openbare Werken)
T 014/53 98 55

Dirk Vandyck (Patrimonium)
T 014/53 98 52

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40

Corona