Handige links 

Melding van defecte straatlampen (T 0800/6 35 35)

Meldpunt waterlopen

Hidrorio (riolering)

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone uw woning gelegen is en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in de periode 2006-2008. Per zuiveringszone bent u dan als burger, als gemeente, of als rioolbeheerder verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn per actor en per zone terug te vinden op dit geoloket.

Zoneringsplan (Geo-loket)

Bel 1722 bij storm of wateroverlast

Vanaf 1 augustus 2017 bel je het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar er niemand (potentieel) in levensgevaar is. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken zal tijdens storm of wateroverlast het telefoonnummer 1722 voor niet-dringende interventies van de brandweer activeren. Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

https://www.sos112.be/nl/niet-dringend

 

Digitaal Loket

openbare.werken@herselt.be

Marc Van den Bruel
T 014/53 90 33

Els Brems
T 014/53 90 31

Peggy Justens
T 014/53 90 34

F 014/53 90 40

Corona