Subsidie straat-en wijkfeesten (wijkbudget)

Een buurtcomité kan jaarlijks een subsidie krijgen voor de organisatie van een wijkfeest.

Het feest wordt georganiseerd voor een aaneengesloten geheel van woningen in één of meerdere straten of straatgedeelten. Alle inwoners van dit afgebakend gebied moeten op de activiteit uitgenodigd zijn.

De subsidie bestaat uit een maximum bedrag van 75 euro voor de huur van accommodatie (huur tent, lokaal, zaal, koeling, tafels, stoelen...) De aankoop van materialen komt niet in aanmerking. Vanaf 2021 kan ook de huur van een springkasteel betaald worden met de subsidie.