Onze strooidiensten staan klaar

Onze strooidiensten houden ook deze winter de gemeentewegen sneeuw- en ijsvrij. Ze staan dag en nacht paraat om de wegen en fietspaden verkeersveilig te houden. Op de gewestwegen Herentalsesteenweg (N152), Westerlosesteenweg (N19), Provinciebaan (N15), Dorp en Aarschotsesteenweg (N19), Blaubergsesteenweg en Averbodesesteenweg (N212) zorgt de
Vlaamse Overheid voor de gladheidbestrijding.

Volgorde en prioriteiten volgens een algemeen strooiplan

Het strooien gebeurt volgens een algemeen strooiplan. Eerst worden de belangrijkste en grootste gemeentewegen en fietspaden verkeersveilig gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de functie van de weg en de woondichtheid. Kritieke punten zoals hellingen, scherpe bochten, … zijn hierbij opgenomen. Alle wegen volledig sneeuwvrij maken is onmogelijk.

Bij extreme weersomstandigheden of zouttekort geldt er een prioritair strooiplan. Dat wil zeggen dat we alleen de grootste en belangrijkste wegen (uit fase 1) sneeuw- en ijsvrij maken.

Fase 1

In deze eerste dringende fase worden eerst de grote verbindingswegen en fietspaden sneeuw- en ijsvrij gemaakt. Op schooldagen horen ook de schoolomgevingen daarbij. Ook huisartsen worden prioritair meegenomen.

Fase 2 en 3

Als de wegen van de eerste fase verkeerveilig zijn, volgen de iets minder drukke wegen. Dat is de tweede fase van het strooiplan. Als laatste staat de derde fase op de planning. Dit zijn de kleine wegen met weinig doorrijdend verkeer en kleine woondichtheid.

Waarom wordt er in sommige straten niet gestrooid?

Het heeft geen zin om zout te strooien in straten waar weinig of geen doorrijdend verkeer is, zoals woonwijken en doodlopende straten. Om strooizout te laten werken moet er een minimale passage zijn van auto’s die het zout open rijden. De korrels moeten de kans krijgen om tot op de bodem te vallen zodat de dooi kan starten. 

Als iedereen voor zijn deur veegt, is heel de straat schoon!

Iedereen is verantwoordelijk voor het ijs- en sneeuwvrij houden van de stoep voor zijn woning. Gooi de sneeuw van je oprit niet op de stoep, fietspad of op de straat, maar wel bijvoorbeeld in je voortuin.

Gevaarlijke situatie opgemerkt?

Merk je toch ergens een gevaarlijke situatie op aan een druk verkeerspunt of aan een school? Laat het ons weten.