Spreekmoment inwoners op gemeenteraad

Iedere gemeenteraadszitting wordt voorafgegaan door een spreekmoment van 19.30 tot 20 uur waar elke inwoner de kans krijgt om vragen te stellen. De spreektijd wordt beperkt tot maximum 5 minuten per vraag. Bezorg je vraag over een gemeentelijke aangelegenheid (geen individuele dossiers) 5 dagen op voorhand schriftelijk (liefst via e-mail) aan de voorzitter van de raad: Milo.Anthonis@herselt.be.
 
Buiten het maandelijkse spreekmoment blijven de uitvoerende mandatarissen, gemeenteraadsleden en de administratie uiteraard beschikbaar voor onze inwoners.