Socio-culturele toelage

Toelage voor participatie en sociale activering

Waarvoor kan er een toelage gegeven worden?

  • De al dan niet verplichte schoolkosten
  • Zwemles
  • Aankoop van materialen zoals turnkledij, uniform of andere materialen voor het uitoefenen van een hobby
  • Kosten van (school)uitstappen, zoals het toegangsticket voor een pretpark
  • Lidgeld voor een jeugdvereniging, sportclub of een andere vereniging

Voorwaarden

Alleen volgende personen kunnen een toelage ontvangen:

  • je krijgt reeds financiële steun of leefloon van het OCMW  of
  • je zit in budgetbeheer of schuldbemiddeling  of
  • je hebt een laag inkomen.

Procedure

Om na te gaan of je in aanmerking komt kan je een afspraak maken met de dienst Intake.

Bij iedere aanvraag wordt er een sociaal en financieel onderzoek gedaan. Op basis hiervan zal er dan een beslissing genomen worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

Afspraak maken