Slachtoffers overstromingen kunnen terecht bij CAW voor slachtofferhulp

Ons land werd geteisterd door ongeziene wateroverlast. Er vielen al heel wat slachtoffers, waaronder ook dodelijke. Slachtoffers en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk). Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht.
Heb je ondersteuning nodig? Dan kun je contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat. Professionele hulpverleners helpen je verder.

De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht. Betrokken diensten kunnen ook naar het CAW verwijzen.

Mensen die online informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak
zoeken, kunnen terecht op Overstromingen juli 2021 | Slachtofferzorg.