RUP Mie Maan - in opmaak

De gemeente Herselt werkt aan de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Mie Maan. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan heeft als doel de uitbouw van de site mogelijk te maken in uitwerking van het provinciaal beleid rond het groendomein Hertberg en het plattelandsproject de Merode. Het RUP heeft als doel de site in te schakelen in natuureducatie en natuurbeleving, naast een functie in het kader van toezicht en beheer van het bosgebied.

Het RUP heeft als doel rechtszekerheid te bieden omwille van de zonevreemde ligging in agrarisch gebied en bosgebied, waarbij de focus ligt op een kwalitatieve ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de gebouwen en de bijhorende terreinen in de omgeving. De nadruk ligt op een optimalisatie en uitwerking van het bestaande laagdynamisch natuureducatief en recreatief aanbod.

De gemeenteraad heeft in de zitting van 30 januari 2023 het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Mie Maan’ voorlopig vastgesteld. Alle dossierstukken van dit ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen online geraadpleegd worden op het DSI-platform.

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek dat doorgaat van 28 februari 2023 tot en met 29 april 2023. Gedurende deze periode kan het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan tijdens de openingsuren op afspraak worden ingekeken bij de dienst Omgeving van de gemeente, Kerkstraat 1 te 2230 Herselt. Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk verstuurd worden t.a.v. de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), Kerkstraat 1 te 2230 Herselt, of digitaal overgemaakt worden aan omgeving@herselt.be.