Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Mie Maan

Gepubliceerd op dinsdag 7 feb. 2023 om 14.25 uur

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Mie Maan

De provincie Antwerpen heeft sinds 1 februari 2015 de gebouwen van Mie Maan, met uitzondering van het horecagedeelte van het gebouw, in gebruik genomen. Dit in het kader van het provinciaal beleid inzake het groendomein Hertberg, meer bepaald toezicht/beheer van het bosgebied en natuureducatie en natuurbeleving en het platttelandsproject De Merode. De provincie Antwerpen wil de bestaande gebouwen opfrissen en de terreinen optimaliseren. De horecafunctie en parking blijven behouden. Rekening houdend met de zonevreemde ligging, agrarisch en bosgebied is de opmaak van een RUP nodig. Het doel van het plan is om voor de site van Mie Maan een samenhangende planologische oplossing uit te werken voor groendomein Hertberg, gekoppeld aan de aanwezige horecafunctie als infopunt in het Merodegebied. Bovendien moet het plan een kader bieden voor een kwalitatieve ruimtelijk en landschappelijke inpassing van de gebouwen en bijhorende terreinen in de omgeving.

De gemeenteraad stelde het RUP voorlopig vast tijdens de zitting van 30 januari. Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 28 februari tot 29 april.

Meer info:

www.herselt.be

omgeving@herselt.be