Reservelijst vaccinaties

Kan ik mij op de reservelijst plaatsen voor vaccinatie?
Via QVax kan je je sinds vanmorgen online inschrijven op een elektronische reservelijst voor vaccinatie. Je kan er aangeven op welke momenten je beschikbaar bent om snel te worden opgeroepen. Opgelet! Het project is nog in testfase. Enkel inwoners van Roeselare of Deinze worden mogelijk opgeroepen in dit stadium.

Weinig reserves nodig
Het aantal mensen dat niet komt opdagen is in onze eerstelijnszone heel beperkt. Slechts 1 persoon op 100 verschijnt niet in het vaccinatiecentrum na het maken van een afspraak. Dit maakt dat er maar heel weinig reserveplaatsen nodig zijn in onze vaccinatiecentra.

Hoe werkt het?
Wanneer er in de toekomst toch nood zou zijn aan reservelijsten, kan het vaccinatiecentrum Zuiderkempen het centraal systeem Qvax van de overheid gebruiken. De mensen met de hoogste prioriteiten, bijvoorbeeld de oudste, en die aangegeven hebben dat ze beschikbaar zijn, zullen dan opgeroepen worden.

Je krijgt dan een sms en e-mail en wordt gevraagd om snel te reageren door meteen online te bevestigen dat je de vrijgekomen plaats inneemt.

Testfase QVAX
In Vlaanderen zal deze software eerst uitvoerig getest worden met de vaccinatiecentra van Deinze en Roeselare voordat deze ter beschikking wordt gesteld aan de andere vaccinatiecentra. Als de vaccinatiecentra van Deinze en Roeselare van oordeel zijn dat deze nieuwe tool een voldoende positieve gebruikerservaring heeft en een meerwaarde is voor de vaccinatiecentra, dan pas kunnen de andere vaccinatiecentra om er vanaf de tweede week van de paasvakantie (week van 12 april) ook gebruik van te maken.

Meer info

https://www.laatjevaccineren.be/inschrijven-op-de-reservelijst-van-een-vaccinatiecentrum-qvax