Raadpleging uitstel van de desactivering van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2

Gepubliceerd op dinsdag 20 apr. 2021 om 11.43 uur

België telt 7 kerncentrales (Doel 1, 2, 3 en 4, en Tihange 1, 2 en 3) die samen ongeveer de helft van onze elektriciteitsproductie vertegenwoordigen.

Door de wet van 31 januari 2003 werd besloten om geleidelijk uit kernenergie voor de industriële elektriciteitsproductie te stappen. Het doel was om alle kerncentrales tegen 2025 te desactiveren, en meer specifiek Doel 1 en Doel 2 in 2015. Om de bevoorradingszekerheid te allen tijde te garanderen, werd echter door de wijziging van 28 juni 2015 aan de wet van 31 januari 2003 beslist de deactivatie van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 met 10 jaar uit te stellen tot in 2025.

Bij een arrest van 5 maart 2020 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat deze beslissing, alsook de nodige werken voor de goede werking van Doel 1 en 2 tijdens de 10 bijkomende jaren, onderworpen zijn aan de opmaak van een milieueffectbeoordeling vergezeld van een publieke raadpleging.

Duur van de raadpleging

Van 15 april tot 15 juni 2021

Documentatie

Het milieueffectrapport, een niet-technische samenvatting en alle relevante documenten zijn te consulteren via de volgende link: https://economie.fgov.be/nl/Doel1en2

Raadpleging van het publiek

De inwoners van onze gemeente kunnen hun opmerkingen achterlaten via het onlineformulier dat beschikbaar is op de website van de publieke raadpleging of per post aan FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie/dienst Publieke Consultatie Doel 1 en 2 (Albert II-laan 16 te 1000 Brussel), dat wordt aangegeven in de bovengenoemde link.

Beslissing en opvolging

Na de publieke raadpleging en de andere raadplegingen, wordt een wetsontwerp bij het parlement ingediend. De bespreking van het wetsontwerp zal op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers geraadpleegd kunnen worden.