Afvalophaling

De data van de afvalophaling kan je vinden op de ophaalkalender die jaarlijks, rond de jaarwisseling, aan huis wordt bezorgd. De kalender is ook digitaal te raadplegen via de gratis Recycle!-app. Met deze afvalfracties kan je ook terecht in het recyclagepark

GFT
Tweewekelijkse huis-aan-huis ophaling door IOK Afvalbeheer via groene containers.

Grof vuil
Driemaandelijkse huis-aan-huis ophaling door IOK Afvalbeheer op afroep: ten laatste 3 werkdagen voor de ophaling bel je naar IOK Afvalbeheer op het nummer 014 58 09 96 met de melding wat je meegeeft. Het grof vuil wordt gewogen, je betaalt 15 euro vaste kost en het vastgelegde kg-tarief van 0,26 euro/kg. Huisvuilzakken worden niet meegenomen.

Huisvuil
Tweewekelijkse huis-aan-huis ophaling door IOK Afvalbeheer via grijze restafvalcontainers.

Kerstbomen
Gratis ophaling aan huis door de gemeentelijke diensten.

Papier en karton
Maandelijkse gratis huis-aan-huis ophaling door IOK Afvalbeheer via gele papiercontainers.

PMD
Tweewekelijkse huis-aan-huis ophaling door IOK Afvalbeheer via blauwe PMD-zakken met het logo van IOK Afvalbeheer. PMD-zakken kan je kopen op volgende locaties in Herselt: gemeentehuis, recyclagepark, Delhaize, Colruyt en Bambus. 

Textiel
Driemaandelijkse huis-aan-huis ophaling door De Kringwinkel in zakken van De Kringwinkel of in eigen zakken. Zakken voor de textielinzameling kan je verkrijgen in het recyclagepark en De Kringwinkel. 

Heb je vragen of klachten over de afvalinzameling?
Neem contact op met IOK Afvalbeheer via de gratis infolijn 0800 97 687 of via het Diftar e-loket.