College van burgemeester en schepenen | vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente en vergadert iedere maandag in het gemeentehuis. Dezelfde leden vormen het vast bureau van het OCMW, en ze behartigen in die rol het dagelijks bestuur van het OCMW.

Het college neemt de beslissingen samen, enkel de burgemeester heeft een aantal eigen bevoegdheden.

Sinds 1 januari 2019, bestaat het college van burgemeester en schepenen van Herselt uit de burgemeester en vijf schepenen. Voordien bestond het College nog uit 7 leden.
 

Bevoegdheden

  • uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn
  • het beheer van de gemeentelijke inrichtingen
  • het beheer van de inkomsten en uitgaven van de gemeente en OCMW
  • de leiding over de gemeentelijke werken
  • de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen
  • de afgifte van milieuvergunningen

Inzage in een besluit

Wil je een bepaald besluit van het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau of van de burgemeester inkijken? Stuur jouw vraag aan secretariaat@herselt.be met specificatie van het besluit. 

Klacht indienen

Je kan tegen een besluit een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Het is belangrijk dat je de klacht op tijd indient. Meer informatie en de werkwijze vindt je hier.

Samenstelling