Publieksraadpleging nieuwe BNIP INEOS Aromatics in Geel

Gepubliceerd op maandag 19 sep. 2022 om 12 uur
Publieksraadpleging over nieuwe Bijzonder Nood- en Interventieplan (BNIP) Sevesobedrijven

Van 17 oktober tot 16 november organiseert de Gouverneur van Antwerpen een publieksraadpleging over een aantal nieuwe Bijzondere Nood- en Interventieplannen (BNIP) van Sevesobedrijven. Je kan de ontwerpteksten raadplegen en jouw opmerkingen formuleren over INEOS Aromatics in Geel.

Een Sevesobedrijf is een onderneming die gevaarlijke stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Deze stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. België telt ongeveer 380 Sevesobedrijven. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website www.seveso.be

Een BNIP is een document dat de overheid opstelt om zich voor te bereiden op bepaalde noodsituaties. Het plan bevat specifieke informatie die de hulpdiensten en de overheid in staat stelt om snel en doeltreffend te reageren op elk mogelijk gevaar. Een BNIP beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, de alarmeringsprocedures, de beschermingsmaatregelen voor de bevolking.

De ontwerpteksten van het nieuwe BNIP raadplegen kan enkel ter plaatse en na afspraak in de kantoren van de Federale Dienst Noodplanning van de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen).  

Meer informatie opvragen of een afspraak maken kan per e-mail via noodplanning@fdgantwerpen.be.