Vacature Lokale politie Zuiderkempen (Herselt-Hulshout-Westerlo)

Assistent onthaal/verkeer/verzending (niveau C)
voltijds, contract bepaalde duur van 12 maanden in aanloop naar een mogelijke statutaire betrekking (met wervingsreserve van 2 jaar)

U zal als assistent onthaal/verkeer/verzending mee instaan voor allerhande administratieve taken zoals het verwerken van briefwisseling, het onthaal van bezoekers, het verwerken van gegevens i.v.m. de flitscamera’s,… Als assistent maakt u deel uit van een dynamisch team dat meewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid op het grondgebied van de politiezone.

Aanwervingsvoorwaarden:

  • - U bent houder van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen (hoger middelbaar onderwijs).
  • - U voldoet aan de algemene toelatingsvoorwaarden in het raam van de externe indienstneming van de personeelsleden van het administratief en logistiek kader (vb. Belgische nationaliteit bezitten, de burgerlijke en politieke rechten genieten,…)

Ons aanbod: een aangename en dynamische werkomgeving, interessante vakantieregeling, gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, terugbetaling openbaar vervoer woon-werkverkeer.

De aanvangswedde wordt vastgesteld in de weddeschaal CC1 (bruto jaarwedde minimum €24850,51 op de huidige indexeringscoëfficiënt.)

Functiebeschrijving + Solliciteren:

Enkel via https://www.jobpol.be/nl/administratieve-jobs/niveau-c-assistent-onthaalverkeerverzending (burgervacatures - Ref: G 6033 N 21 05) tot en met 31-05-2021

Bijkomende info en het volledige functieprofiel kan u verkrijgen bij Politie Zuiderkempen, dienst HRM/ werving en selectie, De Merodedreef 15 te 2260 Westerlo, (tel. 014/53 96 00, hrm@politiezuiderkempen.be) of meer info via de website van Jobpol