Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning dient men stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Dat is informatie over vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kan je verkrijgen door een uittreksel (stedenbouwkundig uittreksel) te vragen uit het vergunningen- en het plannenregister. 

 Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

  • De behandelende notaris dient jouw aanvraag in bij het gemeentehuis of bezorgt ze per brief/mail aan dienst ruimtelijke ordening. 
  • Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van 30 dagen, na de ontvangst van de aanvraag en betaling van het factuur.
  • Elk stedenbouwkundig uittreksel kost 75 euro.