Maatschappelijk Assistent ocmw - OD

Contract onbepaald duur - voltijds (38/38) - solliciteer uiterlijk zondag 4 september 2022.

Je bent in het bezit van een diploma niveau bachelor maatschappelijk assistent of je studeert in juli 2022 af.
De lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau wordt door de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, vastgesteld. Alleen de erkende diploma’s of getuigschriften op de lijst komen bij aanwerving in aanmerking.

  • Belangrijkste taken

    Je biedt hulp en begeleiding op maat aan cliënten van de dienst schuldhulpverlening.
    Naast de begeleiding van de cliënten, sta je ook in voor de opmaak van budgetschema’s, de betaling van hun facturen en andere verruimende taken.
    Je bent een teamspeler, die communicatief vaardig is en probleemoplossend kan denken.

De volledige functiebeschrijving vind je in bijlage bij dit vacaturebericht.

De selectie bestaat uit een schriftelijke en mondelinge proef. Om als geslaagd te worden beschouwd moet je voor elke proef afzonderlijk en in zijn geheel, 60% behalen.
De schriftelijke proef zal ofwel doorgaan op maandag 19 september 2022 ofwel zal u die dag een thuisproef ontvangen die u dan uiterlijk enkele dagen later moet indienen.
De mondelingen proef wordt ingepland in de week van 2 oktober 2022.

Schoolverlaters kunnen zich eveneens kandidaat stellen.

Heb je interesse?  Solliciteer dan snel!

Solliciteren