polyvalent projectmedewerker - erfgoedcel De Merode (B1-B3)

Projectvereniging Cultuur en Erfgoed de Merode is op zoek naar een voltijdse polyvalent projectmedewerker Erfgoedcel de Merode - solliciteer uiterlijk vrijdag 10 juni 2022 (vóór 18u00).
Erfgoedcel | Pater Beckxstraat 3 | 3271 Zichem

De erfgoedcel de Merode is op zoek naar een projectmedewerker.
Een voltijds arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
(tot zolang de subsidiëring vanuit het Departement Cutltuur, Jeugd & Media voor Erfgoedcel de Merode verzekerd is).

Situering van de organisatie
De gemeenten Aarschot, Herselt, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo, Westerlo, Laakdal, en Hulshout slaan de handen in elkaar om te werken aan een bovenlokaal cultuur- en erfgoedbeleid. Reeds sinds 2017 werkten deze gemeenten samen rond onroerend erfgoed (IOED de Merode), in 2020 kwam daar een samenwerking rond cultuur bij (IGCS de Merode) en sinds 2021 ook rond cultureel erfgoed (Erfgoedcel de Merode). De drie deelwerkingen krijgen subsidies van de Vlaamse overheid om hun plannen te realiseren.

 • Belangrijkste taken

  Adviserende-beleidsondersteunende taken
  • Je ondersteunt de vele erfgoedbeheerders in de regio in de vorm van advies en begeleiding binnen een netwerk, onder meer wat betreft behoud en beheer, collectieregistratie (in een erfgoeddatabank), de preventieve behandeling en actieve conservering van erfgoedobjecten en op vlak van borging en registratie van immaterieel erfgoedpraktijken;
  • Je verricht literatuuronderzoek naar de geschiedenis en de betekenis van de erfgoedcollecties en de objecten;
  • Je volgt ontwikkelingen in het vakgebied op;
  • Je volgt en rapporteert tendensen, ontwikkelingen en evoluties in het vakdomein;
  • Je stelt zelf dossiers op als voorbereiding op diverse projecten;
  • Je bereidt dossiers voor voor de raad van bestuur en de kerngroep en staat in voor de uitvoering van de genomen besluiten.


  Uitvoerende taken
  • Je coördineert projecten (projectplan opstellen – voortgangsbewaking - projectverantwoording);
  • Je past de toolbox ‘waarderen’ toe (https://faro.be/erfgoed-waarderen);
  • Je fotografeert, registreert, documenteert en waardeert erfgoedcollecties op systematische wijze;
  • Je bereidt voor en je begeleidt de verhuis van erfgoedcollecties;
  • Je begeleidt vrijwilligers;
  • Je zorgt voor de ontsluiting van de registratie en overige verzamelde informatie via
  www.erfgoedplus.be;
  • Je maakt het waarderingsrapport op per deelcollectie en je maakt het eindverslag van het project op;
  • Je neemt actief deel aan de dagelijkse werking van de Erfgoedcel.


  Communicatieve taken
  • Je bereidt het intern werkoverleg voor, je volgt dit en zorgt voor de uitvoering ervan;
  • Je organiseert overlegmomenten met partners en belanghebbenden;
  • Je pleegt overleg met en je stuurt vrijwilligers aan;
  • Je communiceert m.b.t. de verantwoordelijke taken en projecten via bv. nieuwsbrieven, sociale media, website, enz.;
  • Je legt externe contacten die relevant zijn voor de werking van de Erfgoedcel.

Je bent in het bezit van een bachelor diploma.
De volledige functiebeschrijving en vind je in bijlage bij dit vacaturebericht.
De proef ontvang je zodra je je kandidaat stelt.

Wens je meer informatie over deze vacature? Neem dan contact op met Liv Tubeeckx, coördinator van Erfgoedcel de Merode, Pater Beckxstraat 3, 3271 Zichem – liv.tubeeckx@de-merode.be of tel. 0470 47 27 47.

Standplaats
Je wordt tewerkgesteld in de Pater Beckxstraat 3, 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

Heb je interesse? Solliciteer dan snel!
Bezorg dan jouw motivatiebrief, je curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma, de
vereiste attesten en de thuisopdracht uiterlijk op vrijdag 10 juni 2022 (vóór 18u00).

Solliciteer