Pleegzorggemeente

Herselt is een pleegzorggemeente en engageert zich om pleegzorggezinnen te ondersteunen en pleegzorg meer onder de aandacht te brengen.
Om de pleegzorggezinnen in onze gemeente een duwtje in de rug te geven, besliste de Raad voor Maatschappelijk Welzijn om vanaf 25 februari 2020:
• het tarief in de buitenschoolse kinderopvang aan te passen naar het sociaal tarief, zijnde 50 % van de gewone prijs,
• het gezin de vrijetijdspas toe te kennen.
De toekenning gebeurt op basis van een recent pleegzorgattest.
 
 

Ook interessant voor jou?