Ophokplicht voor pluimvee

Gepubliceerd op dinsdag 30 nov. 2021 om 10.59uur

In heel het land geldt sinds 15 november een ophokplicht voor pluimvee nadat op meerdere plaatsen in ons land vogelgriep is vastgesteld bij wilde vogels. De maatregelen gelden voorlopig voor onbepaalde duur.

Vogelgriep is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor pluimvee. Het virus wordt gemakkelijk overgedragen door contact met wilde vogels of hun uitwerpselen. De voorzorgsmaatregelen van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid dienen om je dieren te beschermen. Er is geen risico voor de menselijke consumptie van pluimveevlees en eieren.

Volgende preventieve maatregelen zijn van kracht:

  • Pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moeten worden opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten). 
  • Je moet je pluimvee en vogels eten en drinken geven in het hok (of onder netten).
  • Je mag geen water geven dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Meldpunt dode vogels
Merk je in de natuur een dode wilde (water)vogel op, dan meld je dit best via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan snel een eventueel onderzoek worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, raak je de vogels best niet aan.

Meer info: http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/