Ontwikkelingssamenwerking

Subsidie - Ontwikkelingssamenwerking - projecten in het Zuiden

Inwoners van Herselt, studenten, stagiairs of burgerorganisaties, …die zich willen inzetten om een project te steunen in het Zuiden, kunnen aanspraak maken voor een subsidie. Het kan gaan om nieuwe projecten of om deelacties binnen bestaande projecten die gericht zijn op structurele en duurzame verandering of ondersteuning in het Zuiden.

Het OCMW zal jaarlijks een bedrag voorbehouden voor de subsidiëring van deze projecten.

Klik op onderstaande link voor uitgebreide informatie.

Subsidie - Ontwikkelingssamenwerking – mondiale vorming of sensibiliserende activiteiten over het Zuiden

Scholen uit Herselt kunnen voor projecten die het mondiale bewustzijn bij kinderen en jongeren verhogen een subsidie ontvangen.  Mondiale vorming is het geheel van lessen en activiteiten waardoor leerlingen in contact komen met het Zuiden/mondiale thema’s en/of zich bewust worden van de (wan)verhoudingen in de globale maatschappij en hen op die manier vormen tot wereldburgers. 

Naast de scholen kunnen ook verenigingen uit Herselt een toelage ontvangen voor de organisatie van sensibiliserende activiteiten  over het Zuiden of over de Noord-Zuid-problematiek.

Klik op onderstaande link voor uitgebreide informatie.