Missie, visie en waarden lokaal bestuur Herselt

Als lokaal bestuur bieden wij dienst- en hulpverlening aan burgers, verenigingen, ondernemers… aan. Dat doen we op veel verschillende manieren zoals fysieke loketten op onze verschillende locaties, bezoeken aan huis, telefonische contacten, via het e-loket, dienstverlening via
email, communicatie via sociale media…Ook verwachtingen van burgers veranderen continue en daarom is het belangrijk dat we over de ganse organisatie heen een visie maken op hoe wij onze diensten aanbieden.

De missie, visie en waarden geven aan waar wij als organisatie voor staan en waar we voor willen gaan. Het geeft ons een doel en richting in het nemen van beslissingen o.a. over leidinggeven en de manier waarop we onze dienstverlening aanbieden.

In het document in bijlage kan je de uitgebreide tekst terugvinden.