Masterplan Ramsel

Het gemeentebestuur wil een lange-termijnvisie over Ramsel-centrum laten opmaken waarbij een gefaseerde uitvoering en detailontwerp mogelijk is.

In dit project moeten volgende kernelementen worden meegenomen:

 • Maximaal ontharden van de bestaande infrastructuren
 • (Her-)aanleg van bestaande fiets- en voetgangersinfrastructuren
 • Integratie van parking en fiets-o-strade
 • Herinrichting en optimalisatie van de bestaande parkeervoorzieningen
 • Studie van de mobiliteit met in het bijzonder het KrP Gust Vandenheuvelstraat-Ramselsesteenweg-Stationsstraat-Westmeerbeeksesteenweg
 • Herinrichten en ingroenen kerkomgeving
 • Opname van de eigendommen van het lokale bestuur in de globale visie
 • Aandacht voor erfgoed (pastorie en oud gemeentehuis)

Studiebureau Stramien CV werd door het gemeentebestuur aangesteld voor de opmaak van dit masterplan.

Het project omvat :

 • Stationsstraat als centrale as vanaf de oude spoorweg (fietsverbinding) tot de kerk
 • Verbindingen met BKO De Dabberkes en de kleuterschool
 • Parochiezaal
 • Pastorie en tuin
 • Achter Kennes
 • Verbinding met kleiputsite en school
 • kerkomgeving

Het doel van het masterplan is een globale inrichtingsvisie vast te leggen én een aantal korte termijn-maatregelen voor te stellen.

1ste consultatie

Op 15 januari 2202 vond een eerste consultatiemoment plaats waarbij het projectdoel werd voorgesteld.

Nadien werd een wandeling gehouden langs de meest markante punten van Ramsel.

Bewoners konden nadien hun ideeën en opmerkingen aan het bestuur doorgeven. 

2e consultatie

De resultaten hiervan en een eerste verwerking in een schetsontwerp zullen worden voorgesteld tijdens een 2e consultatiemoment op dinsdag 17 mei om 18.30 uur in de parochiezaal in Ramsel.

Op dit voorstel krijgen we graag opnieuw jullie opmerkingen en aanvullingen, dus we hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen.