Loten-Prijzen en verplichtingen

In onderstaande tabel zijn twee bedragen opgenomen:

 • De verkoopprijs: de prijs die AGB Herselt heeft vastgelegd voor deze percelen, rekening houdend met de bijzondere/bijkomende voorwaarden die van toepassing zijn.
 • Boete: maximale potentiële boete die kan opgelegd worden bij niet naleving van de bijkomende voorwaarden.

Perceel

Oppervlakte

Verkoopprijs

Boetebedrag

1

572 m²

122.000 euro

30.500 euro

2

605 m²

126.000 euro

31.500 euro

3

618 m²

128.000 euro

32.000 euro

4

228 m²

68.000 euro

17.000 euro

5

828 m²

137.600 euro

34.400 euro

6

646 m²

128.000 euro

32.000 euro

7

504 m²

112.000 euro

28.000 euro

De vastgestelde verkoopprijzen zijn gunstig omwille van de bijkomende voorwaarden die gesteld worden:

 • Er is een bouwverplichting op deze percelen. Dit wil zeggen dat je binnen de vier jaar na aankoop moet starten met de bouwwerkzaamheden. Als er na vier jaar niet gestart wordt met de bouw van een woning, heeft AGB Herselt het recht om de bouwgrond tegen de verkoopprijs terug te kopen.
 • Binnen de 5 jaar na aankoop moet de woning bewoond worden door de koper(s). Indien de woning na 5 jaar nog niet bewoond wordt, wordt een boete van 500 euro per begonnen maand vertraging opgelegd.
 • De koper(s) zijn verplicht om er 10 jaar zelf te wonen (domicilieadres) in deze woning. Als de koper(s) de woning vroeger verlaten, wordt een degressieve boete opgelegd van 10 % van het boetebedrag per onvolledig jaar bewoning.
  Concrete voorbeelden:
  • Verlaat de  koper(s) na 3 jaar en 4 maanden de woning, dan wordt een boete opgelegd voor een periode van 7 jaar of 7 x 10 % van het boetebedrag in bovenstaande tabel.
  • Verlaat de koper(s) na 8 jaar en 2 maanden de woning, dan wordt een boete opgelegd voor een periode van 2 jaar of 2 x 10 % van het boetebedrag in bovenstaande tabel.
  • De maximale boete is bijgevolg 100 % van het boetebedrag in de hierboven vermelde tabel, als de gebouwde woning nooit wordt bewoond door de koper(s).

Als de koper(s) tijdig hun woning bouwen en er minimaal 10 jaar blijven wonen, zijn er geen boetes van toepassing.

Als koper(s) heb je vrije keuze van architect en aannemers.

Op de verkoopprijs van AGB Herselt betaal je nog notaris- en registratiekosten. Deze kan je zelf berekenen via www.notaris.be/rekenmodules of voor specifieke situaties navragen bij jouw notaris.