Invoering permanente onttrekkingsverboden kwetsbare waterlopen vanaf 1/1/2022

Gepubliceerd op maandag 20 dec. 2021 om 18.45 uur

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde én een klein debiet. Indien er onttrekkingen plaatsvinden heeft dit logischerwijze meteen een grote impact. Daarom werd door de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx preventief voor deze kwetsbare waterlopen een permanent onttrekkingsverbod ingesteld vanaf 1 januari 2022.

Dit is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Met deze maatregel worden waterlopen beschermd tegen een toekomstige periode van droogte. Voor onder meer zeldzame en zeer kwetsbare vissoorten zoals beekprik en rivierdonderpad is deze bescherming cruciaal.

Waar een onttrekkingsverbod geldt, en welke uitzonderingen er van toepassing zijn, kunt u raadplegen op de website van provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid.