Bekendmaking Openbaar Onderzoek Agentschap Onroerend Erfgoed  Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen

Het Onroerenderfgoeddecreet regelt dat de gemeente het openbaar onderzoek, georganiseerd door het agentschap Onroerend Erfgoed, bekend maakt op zijn website.

  • Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen.
  • Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2018 en sluit op 30 juli 2018.
  • Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/29.
  • Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9.00 tot 17.00 uur. Hou er rekening mee dat de kantoren gesloten zijn op 11 juli. In het Anna Bijnsgebouw in de Lange Kievitstraat 111-113 in Antwerpen kan het dossier ingekeken worden na telefonische afspraak op 03 224 62 10.
  • Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden (het plan met de aanduidingen, de benaming en de erfgoedkenmerken) kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team administratie en procedures, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

 

Gemeentelijk dossiernr.: 2018/08273
Omgevingsloket nr. : OMV_2018015900
Aanvrager: de heer Jan Rijckmans en mevrouw Katleen Goyens
Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
Ligging: G. Vandenheuvelstr. 105 2230 Herselt
Kadastrale gegevens: (afd. 3) sectie H 448 D en (afd. 3) sectie H 448 F
Termijn openbaar onderzoek: 06/04/2018 - 05/05/2018

De aanvraag kan tot de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken bij het gemeentebestuur. Daarnaast kan de aanvraag ook digitaal geraadpleegd worden op het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be). Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
_________

milieudienst@herselt.be

Annika Gijsemans
T 014/53 90 44

Isabelle Dylst
T 014/53 90 44

bouwdienst@herselt.be

Hugo Van Rompaey
T 014/53 90 35
F 014/53 90 40